top of page


Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

OSK Osuuspyörä

Linnankoskenkatu 2

00250 Helsinki


Y-tunnus: 2719392-2

Puhelin +358 44 790 90 90

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

OSK Osuuspyörä

Linnankoskenkatu 2

00250 Helsinki


Y-tunnus: 2719392-2

Puhelin +358 44 790 90 903. Rekisterin nimi

Töölön Pyörän verkkokaupan asiakasrekisteri, jota ylläpitää OSK Osuuspyörä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

toolonpyora.fi verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottoon tilauskäsittelyssä ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi toolonpyora.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta, eikä rekisterissä ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

toolonpyora.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattuun järjestelmään. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

bottom of page